Нека направим така: всеки българин/българка да хареса, риблогне и напише каквото и да е отдолу, защото имам намерението да последвам възможно най-много българи. (:

(via mrbachini)

(Source: pr0meteus, via 26-october-rara)

Tumblr Mouse Cursors